Saturday, August 1, 2009

SOALAN RAMALAN PERCUBAAN SPM 2009

Fizik Percubaan SPM 2009

Kertas 2

Bahagian A
1. Alat pengukuran dan ralat
2. Gerakan linear, halaju, pecutan dan pita detik
3. Tranformer dan litar eletrik
4. Termometer
5. Pembiasan, pantulan dalam penuh
6. Daya-daya paduan
7. Get-get logik
8. Prinsip Bernoulli

Bahagian B
9. Inersia
10. Gelombang, interferen dan panjang gelombang
Bahagian C

11. Radioaktif dan isotop dan kegunaan radiaoaktif dalam industri
12. Muatan haba tentu dan haba pendam tentu

Kertas 3

Bahagian A
1. Prinsip Archemedes
2. Pemanjangan spring dengan hukum Hooke

Bahagian B
3. Hubungan tekanan cecair dengan kedalaman yang berlainan
4. Hubungan jarak objek dengan jarak imej kanta cembung


Kimia Percubaan 2009

KERTAS 2

BAHAGIAN A
1. Tindak balas penyesaran.
2. Jadual berkala dengan nombor atom dan isotop / susunan elektron.
3. Hidrokarbon alkena dan alkana.
4. Proses Sentuh.
5. Tindak balas kalsium karbonat dengan asid.
6. Lemak dan minyak.

BAHAGIAN B
1. Proses Haber atau penyulingan Petroleum.
2. Penghasilan getah.

BAHAGIAN C
1. Mencari formula empirik.
2. Proses elektrolisis.

KERTAS 3
1. Takat lebur dan takat didih.
2. Sel kimia.
3. Eksperimen kereaktifan logam terhadap oksigen.


Biologi Percubaan SPM 2009

Kertas II

Bahagian A
1. Struktur dan fungsi sel haiwan
2. Kepekatan larutan (hipotonik / isotonik / hipertonik)
3. Enzim
4. Koordinasi saraf dan kimia
5. Meiosis

Bahagian B
1. Respirasi sel
2. Sistem peredaran darah manusia dan haiwan dan sistem pertahanan badan

Bahagian C
3. Nutrisi tumbuhan
4. Hukum Mendel

Kertas III
1. Variasi
2. Peranan mikroorganisma


SAINS Percubaan SPM 2009

KERTAS II
Bahagian A
1. Jadual berkala serta isotop.
2. Fungsi neuron dan tindakan refleks.
3. Variasi, anak kembar dan penyakit baka dan penentuan seks anak.
4. Penapis warna dan penambahan warna.

Bahagian B
5. Tindakbalas peneutralan.
6. pempolimeran dan pendepolimeran.
7. Keadaan yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma dan penyakit serta keimunan.
8. Pengekstrakan logam dan tindakbalas berkaitan dengan cahaya.
9. Momentum dan inersia.

Bahagian C
10. Elektrolisis dan kegunaanya.
11. Kanta, mata dan alatan optik.
12. Tekanan hidrolik / masalah pencemaran

KERTAS I (50 Soalan Objektif)
Tingkatan 4
Bab 1. Tiada
2. Jenis-jenis bahan , aloi, keadaan jirim.
3. Otak, kelenjar endokrin, penyalahgunaan dadah.
4. Pembahagian sel meosis mitosis, variasi
5. Keradioaktifan dan jenis-jenis sinaran.
6. Sel ringkas, fotosintesisi.
7. Mata, kamera, pergerakan atau penyebaran cahaya, penambahan dan penolakan warna.
8. Aloi, ammonia.
Tingkatan 5
Bab 9. Jenis-jenis mikroornagisma, pengimunan.
10. Perbezaan hidrokarbon tepu dan tak tepu, getah petrokeum.
11. Kelas makanan, nialai kalori makanan dan masalah kesihatan.
12. Prinsip Archinedes dan Bernouli, satelit dan enjin.
13. Rantai makanan, langkah mengawal pencemaran..
14. Cara memproses makanan, kitar nitrogen, akta makanan.
15. Jenis-jenis plastik
16. Pemancar radio dan satelit.


Matematik Percubaan SPM 2009

Kertas II

Bahagian A

1. Ungkapan kuadratik - pemfaktoran
2. Persamaan serentak - penyelesaian menggunakan kaedah penghapusan ataupun
kaedah matriks
3. Ketaksamaan linear (menggunakan graf untuk membuat lorekan)
4. Garis dalam 3 matra (mesti tahu menggunakan kosinus, sinus & tangen)
– antara garis dengan satah
5. Garis lurus - kecerunan (mesti tahu maksud ‘selari = kecerunan sama’ serta
pintasan-x & pintasan-y)
6. Isipadu janaan - isipadu prisma
7. Panjang lengkok, perimeter dan luas
- mencari penjang lengkok, mencari luas sector

Bahagian B
1. Graf fungsi - kuadratik
- kubik
- salingan


BAHASA MELAYU Percubaan SPM 2009

KERTAS I
Bahagian A - Karangan bergambar – Amalan budi
bahasa / rumah terbuka

Bahagian B
1. Peranan telekomunikasi
2. Kepentingan sungai
3. Sumbangan pekerja asing
4. Keruntuhan akhlak remaja
5. Cara mengukuhkan sukan negara

KERTAS II
2a) Rumusan
2b) Cerpen – Annyss Sophiea / Di sisi rinda
2c) Prosa Klasik – Sabor pertaruhan Hang Tuah dan Hang
Jehat.
2d) Puisi – Sajak keindahan yang hilang atau pantun
menyerang nasib
3) Tatabahasa
4) Novel – Gaya bahasa / latar

*Diambil dari sumber internet (belum dikenal pasti kesahihan)
*Percubaan JPN atau YIK (tidak pasti)

1 comment: