Thursday, August 27, 2009

Analisa Trial YIK 2009 from X-FaR

BAHASA MELAYU

Kertas 1
A :Langkah melahirkan masyarakat sihat
B : 1.Langkah menjadi pemimpin
2.Pengguna bijak
3.Usaha patriotisme
4.Penularan penyakit bahaya
5.Nilai murni sastera

Kertas 2
1 :Kesan dan punca pemanasan global
2(a) : i)Rangkai kata "kesejahteraan manusia sejagat"
ii)bukti
iii)Cara mengatasi
(b) :Cerpen - Virus Zel Untuk Abah
(c) :Prosa Klasik - Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya
(d) :Seloka - Seloka Pak Kaduk
3(a) :Tulis ayat
(b) :Cerakin ayat majmuk kepada tunggal
(c) :Kesalahan ejaan dan penggunaan imbuhan
(d) :Kesalahan penggunaan kata dan tatabahasa
(e) :Peribahasa
4(a) :Bangding watak utama dengan sampingan
(b) :Nilai keberanian dua buah novel

BAHASA INGGERIS

Kertas 1
A :Report (ideal library)
B : 1.My idol
2.A historical place you visited
3."My mother hugged and blessed me and I was on my way ..."
4."Tuition classes are a great help to student" Do you agree?
5.The important of co-curicular activities in school


BAHASA ARAB TINGGI

Kertas 2
1 : 1.Faedah riadah
2.Kepentingan tarbiah
3.Telefon
4.Lawatan ilmu
2(a) :(Soalan pemahaman)
(b) :(Keluarkan isi penting)
(c) :(Terjemah)
3 : 1.Bina ayat
2.Tukar ayat (kepada maksur alai')
3.Emas dikenal dengan diuji dan manusia dengan kesusahan
4 : 1.Lengkapkan ayat
2.Berikan contoh ayat (khobar)
3.Hari ada dua, satu hari baik dan buruk

*subjuk lain akan ditambah kemudian
*InsyaALLAH semua analisa TRIAL SPM akan ada.

No comments:

Post a Comment