Saturday, September 26, 2009

TIMES : SPM2009 Spot Questions - Sejarah (Kertas 2)1. (a) F1- Mohenjo Daro
F2- Harappa

(b) F1- Bandar dikelilingi oleh tembok
F2- Terbahagi kepada dua bahagian
F3- Bahagian utama – pusat pentadbiran/keagamaan/tempat mandi awam /
tempat penyimpanan hasil pertanian
F4- Bahagian kedua – kawasan perumahan
F5- Disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat
F6- Dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain
F7- Setiap bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang
F8- Bandar- bandar ini juga dihubungi dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan
F9- Menggunakan batu bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan
suhu yang tinggi untuk membina rumah

(c) F1- Kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar
F2- Peningkatan penghasilan pertanian
F3- Pertambahan jumlah penduduk

(d) F1- Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri
F2- Matematik
F3- Kesenian
F4- Teknologi pembakaran batu bata
F5- Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun
Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir

(e) F1- Hubungan dengan tamadun lain membolehkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat
F2- Berlaku pertukaran teknologi
F3- Menerima pengaruh dari luar yang disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan
F4- Peningkatan kemahiran
F5- Peningkatan dalam aspek seni bina
F6- Keamanan dan kedamaian merupakan tunjang kekuatan sesebuah bangsa
untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan
F7- Sesebuah masyarakat tidak akan mencapai kemajuan tanpa
membuat hubungan dengan negara/ pihak luar
F8- Sesebuah masyarakat tidak akan mencapai kemajuan tanpa bertukar pandangan
dengan pihak luar

2. Selepas pemerintahan Khalifah al-Rasyidin, pentadbiran kerajaan Islam seterusnya telah digantikan oleh kerajaan Bani

Umaiyah.
(a) Nyatakan dua pusat pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah.

(i) Tahap pertama : .......................................................................................................................................................................................
(ii.) Tahap kedua: .......................................................................................................................................................................................
[2 markah]

(b) Namakan pengasas kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama?
...............................................................................................................................................................................................................
[1 markah]

(c) Senaraikan dua sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang politik.

(i)................................................................................................................................................................................................................
(ii)................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]

(d) Senaraikan dua sumber pendapatan Kerajaan Bani Umaiyah.

(i) .......................................................................................................................................................................................................................
(ii) .......................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan Malaysia dalam bidang pendidikan.

(i) ......................................................................................................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................................................................................................
(iii) ......................................................................................................................................................................................................................
[3 markah]

2 (a) (i) Tahap Pertama
F1- Damsyik
(ii) Tahap Kedua
F2- Cordova

(b) F1- Muawiyah bin Abu Sufyan

(c) F1 - sistem khalifah
F2 - sistem hijabah
F3 - sistem wazarah
F4 - sistem urus setia
F5 - penubuhan empat buah jabatan

(d) F1 - kharaj / cukai tanah
F2- jizyah / cukai perlindungan
F3- zakat
F4- usyur / cukai 1/10 hasil pertanian
F5- ghanimah /harta rampasan perang

(e) F1- kebijaksanaan pemerintah menubuhkan banyak universiti/IPTA/IPTS
F2 - membina banyak sekolah rendah/menengah/sekolah bestari
F3 - melaksanakan pembaharuan pendidikan/bidang IT/ICT
F4 - berpandangan jauh/wawasan/Falsafah Pendidikan Kebangsaan
F5 - pendidikan percuma
F6 - pemberian skim pinjaman buku teks
F7 - memberi biasiswa untuk melanjutkan pelajaran/PTPN
F8 - mewajibkan pendidikan
F9 - memperkenalkan subjek baru/teknikal/vokasional/pertanian/KHB
F10 -pencapaian semakin meningkat pada setiap tahun3(a) F1 - Kuasa pemerintahan dibahagi kepada tiga cabang
F2 - Badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman
F3 - Ketiga-tiga badan harus dipegang oleh pihak berasingan
F4 - Mengelakkan pembolotan kuasa

(b) F1- berumur sekurang-kurangnya 30 tahun
F2 - mewakili setiap negeri
F3 - memegang jawatan bagi tempoh tiga tahun
F4 - individu yang telah memberi sumbangan cemerlang dalam
bidang-bidang tertentu dan mewakili orang asli

(c) F1 - menggubal dasar-dasar kerajaan
F2 - merancang program pembangunan ekonomi dan sosial
F3 - menyelaras program pembangunan ekonom dan sosial

(d) F1 - kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah
F2 - menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan
perundangan dan pihak badan pelaksana
F3 - mentafsir perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri
F4 - mentafsir undang-undang
F5 - mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri
F6 - mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang

(e) F1 - membuat keputusan dengan adil/saksama
F2 - melicinkan perjalanan undang-undang/dilindungi daripada pengaruh politik
F3 – menjamin perbicaraan yang adil/telus
F4 – membuat keputusan tanpa tekanan pihak tertentu/parti politik yang dianggotai4(a) F1- Komanwel Negara bekas jajahan yang merdeka
F2- terdiri daripada 54 buah negara maju dan sedang membangun

(b) F1 - Untuk membina semangat setia kawan
F2 - Mewujudkan kerjasama dalam semua bidang
F3 - Memelihara keamanan dan kedaulatan sesebuah negara

(c) F1- Kerjasama pertahanan di kalangan Negara-negara komanwel
F2- Dapat membincangkan hal-hal kepentingan bersama
F3- Mesyuarat CHOGM di Malaysia telah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi
F4- Dapat bersuara menentang dasar apartheid di Afrika Selatan
F5- Eksport Malaysia ke Britian dikenakan cukai yang rendah
F6- Rancangan Colombo menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan
F7- Malaysia berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998

(d) F1 - membantu pelihara keamanan
F2 - menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya
F3 - berjanji membantu jika diserang musuh semasa berkonfrontasi dengan Indonesia
F4 - eksport Malaysia ke negara-negara Komanwel dikenakan cukai yang rendah
F5 - bantuan teknikal dan biasiswa melalui Rancangan Colombo
F6 - menjadi tuan rumah Sukan Komanwel

(e) F1 - berbaik-baik dengan semua negara
F2 - menjamin keselamatan rakyat dan negara
F3 - memelihara kepentingan nasional
F4 - mengekalkan kedaulatan negara
F5 - menggalakkan pembangunan ekonomi
F6 - keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa
F7 - menjadi warga global yang bertnggungjwab
F8 - memupuk kesejahteraan dunia

5. Penyebaran Islam secara aman ke Asia Tenggara merupakan pengajaran sejarah yang besar
ertinya bagi rantau ini dan dunia seluruhnya.

(a) Terangkan faktor penyebaran agama Islam di Asia Tenggara
[8 markah]
(b) Jelaskan kesan pengaruh Islam di Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat
[6 markah]
(c) Pada pendapat anda, apakah pengajaran daripada perjuangan jihad pemimpin tempatan
menentang penjajahan Barat di Asia Tenggara?
[6 markah]

5 (a) Faktor penyebaran agama Islam di Asia Tenggara
F1- Perdagangan
H1a- dijalankan oleh pedagang Arab
H1b- pusat tumpuan pedagang Islam
H1c- perkampungan pedagang Islam
H1d- aktiviti dakwah Islamiah
H1e- bersifat terbuka
H1e- Sifat mahmudah
H1f- hubungan baik dengan pemerintah tempatan
H1g- peranan syahbandar
F2- Perkahwinan
H2a- perkahwinan siasah
H2b- perkahwinan politik
H2c- perkahwinan biasa
F3- Pengislaman raja dan golongan bangsawan
H3a- golongan berpengaruh
H3b- Melaka – Megat Iskandar Syah
H3c- Pasai – Raja Malik Al-Zahir
F4 – Kelahiran kerajaan Islam
H4a- Peluasan jajahan takluk
H4b- Peranan Tun Perak
H4c- Kerajaan Johor-Riau
H4d- Pulau Jawa
H4e- Peranan Acheh
H4f- Pattani
H4g- Brunei
H4h- Champa
F5 – Peranan pusat kebudayaan
H5a- Perlak/Samudera Pasai/Melaka/Acheh/Riau
H5b- Kitab al-dur Manzum
H5c- Gaya tulisan Arab
H5d- Karya Muhammad Ali Hanafiah/Hikayat Amir Hamzah/Hikayat Nabi Bercukur
H5e- Ulama Acheh Hamzah Fansuri/Syeikh Nuruddin Al-Raniri/Syeikh Samsuddin Al-Sumaterani/
Abdul Rauf Singkel
H5e- Karya Tuhfat al-Nafis/Peringatan Sejarah Johor
F6 – Peranan mubaligh
H6a- Mubaligh Melaka/Pasai/Acheh/Jawa
H6b- Peranan Wali Songo
F7– Keistimewaan Islam
H7a- mencakupi semua bidang kehidupan
H7b- menyanjung keadilan/akhlak/kebahagian dunia akhirat
H7c- berfikir secara rasional

(b) Kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara

F1- Institusi pemerintahan beraja diganti oleh institusi kesultanan
F2- Diwarisi daripada sistem pemerintahan Islam Kerajaan Abbasiyah dan
F3- Kerajaan Turki Uthmaniyah
F4- Institusi kesultanan diperkenalkan
F5- Sultan sebagai ketua negara dan mufti sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal negara dan pentadbiran negara.
F6 - Wujud pegawai dan petugas
C6a- Kadi, khatib, pemungut zakat,
C6b- Penyelia baitulmal dan penjaga harta wakaf.
F7- Gelaran sultan digunakan untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di Alam Melayu
F8- Menjamin kewibawaan raja
F9- Memupuk semangat persaudaraan di kalangan umat Islam.
F10- Dalam Hukum Kanun Melaka, raja Melaka digelar Khalifatul Mukminin
F11- Pemimpin orang mukmin dan zillulah fil’ alam bermaksud bayangan allah di alam ini.
F12- Islam menjadi agama rasmi di Melaka, Acheh dan Brunei.
F13- Dalam kerajaan Islam, sultan dalah khalifah allah/wakil allah di bumi
F14 - Mereka hendaklah memerintah dengan adil.
F 15 - Nama negeri berasaskan Islam
C15 a – Cth: Acheh Darus Salam.
F16- Nama raja menggunakan nama Islam
F17- Undang-undang syariah dilaksanakan.
F2- Sistem pendidikan
H2a- Mementingkan ilmu
H2b- Perlak/Acheh/Pasai/Pattani/Sem. Tanah Melayu
H2c- Pusat penterjemahan karya agama
H2d- Pendidikan di Acheh
H2e- Acheh digelar Serambi Makkah
H2f- Perkembangan di di rantau Asia Tenggara
F1- Islam menekan kepentingan ilmu untuk masyarakat
C1a- Institusi pendidikan formal di Asia Tenggara
C1b- Istana/pondok/madrasah/surau di wujudkan..
C1c - Dayah Bukit Ce Breek pada abad ke-9M
.
F2- Munculnya pusat terjemahan karya agama menjadi rujukan kerajaan Islam
C2a- Melaka muncul sebagai pusat terjemahan terkemuka di rantau Asia Tenggara.
F3- Wujudnya sistem pendidikan pondok secara meluas di Asia Tenggara.
C3a- Pendidikan pondok berkembang di Pattani, Acheh dan Jawa dan di Melaka
C3b- Ilmu dipelajari di rumah ulama, masjid dan surau dan istana
C3c- pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan.
F4- Menjadi tumpuan pelajar dari luar
C4a- Pada abad ke 16 hingga 17 Acheh menjadi tumpuan orang islam hingga digelar serambi Makkah.
F5- Peluang pendidikan yang sama kepada golongan wanita
C5a- Wanita digalakkan belajar di dayah dan berpeluang memegang jawatan pentadbiran.
F3– Bahasa dan kesusasteraan
H3a- Mutu bahasa dan kesusasteraan Melayu ditingkatkan
H3b- Penulisan jawi
H3c- Penggunaan banyak perkataan Arab
H3d- Bahasa Melayu sebagai lingua franca
H3e- Melahirkan sasterawan tempatan Tun Seri Lanang/Shamsudin Al Sumaterani dan Abdul Raof Singkel
H3f- Aktiviti penterjemahan Hikayat Perang Badar/Hikayat Nur Muhammad/Hikayat Bulan terbelah/
Hikayat Nabi Wafat
H3g- Cerita Panji dalam bahasa Melayu
F4– Cara hidup
H4a- asimilsasi
H4b- Cara hidup Islam
H4c- Nilai-nilai akhlak Islam
H4d- Sifat tolong menolong/hormat menghormati/bekerjasama
H4e- Amalan gotong royong
F5– Kesenian
H5a- Seni khat/seni bina/seni ukir/dipengaruhi oleh kesenian Islam
H5b- Seni khat pada batu nesan
H5c- Tulisan abjad Arab dan Jawi mengandungi ayat al-Quran
H5d- Cth: batu nisan Malik Ibrahim/naina Hisham al-Din
H5e- Merakamkan ayat-ayat suci al-Quran/hadis/catatan
H5f- Pengaruh seni khat pada batu bersurat dan bilah mata keris
H5g- Ukiran kayu
H5h- Pengaruh pada seni bina/bangunan masjid/kubah/mimbar/mihrab/menara azan
F1- Institusi Baitul Mal diperkenalkan.
H1a- Baitul Mal berfungsi sebagai perbendaharaan negara
H1b- Sumber diperoleh dari zakat dan sedekah.
F2- Islam menggalakkan umatnya rajin bekerja
H2a- Mencari rezeki yang halal/berjimat cermat.
F3- Amalan riba/penindasan dan penipuan dilarang.
F4- Budaya berjimat cermat disarankan oleh Islam
F5- Usaha yang bersungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa.

(c) Pengajaran perjuangan jihad
F1- berani menentang penjajahan
C1a- penentangan di Acheh
F2- mempertahankan agama merupakan kewajipan umat Islam
C2a- ulama di Acheh
F3– memberi semangat kepada rakyat untuk menentang penjajahan tanpa rasa takut
C3a- penentangan di Jawa
F4- menentang kemiskinan juga suatu jihad
F5– berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik
F6– berkorban untuk agama/bangsa/negara

6. Kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan oleh kerajaan kolonial British telah
menyebabkan kekurangan tenaga buruh tempatan untuk memenuhi keperluan aktiviti ekonomi di
Tanah Melayu.

(a) Apakah faktor-faktor yang mendorong buruh dari Cina dan India datang ke Tanah Melayu pada
pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20?
[8 markah]
(b) Terangkan cara kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu.
[6 markah]
(c) Jelaskan peranan generasi muda Malaysia untuk mengekalkan perpaduan negara.
[6 markah]

6 (a) F1- Kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan
F2- Kekurangan tenaga buruh tempatan
F3- Galakan kerajaan British
F4- Faktor yang terdapat di negara asal
F5- Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh orang Melayu
F6- Wujud hubungan tradisi antara India dengan Tanah Melayu
F7- Kemakmuran di Tanah Melayu
F8- Kestabilan politik di Tanah Melayu

(b) Kemasukan Buruh Cina
F1- Melalui sistem Tiket Kredit
H1a- Bakal imigran dikumpulkan oleh Kheh-tau (ketua)
H1b- Imigran (Sin Kheh) ini diletakkan bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh
yang dibayar oleh majikan
H1c- Golongan Sin Kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang secara bekerja
dengan majikan untuk tempoh tertentu
H1d-Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju
H1e- Tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka
F2- Melalui sistem Pengambilan Kakitangan
H2a- Majikan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh
H2b- Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan
H2c- Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan.
F3- Melalui sistem Pengambilan Rumah Kongsi
H3a- Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di Negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi
H3b- Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi
Kemasukan Buruh India
F4- Melalui sistem Buruh Bebas
H4a-Buruh India datang sendiri ke Tanah Melayu dengan biayaan masing-masing
F5- Melalui sistem Kontrak
H5a- Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu
H5b-Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum.
F6- Melalui sistem Kangani
H6a- Seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh
H6b-Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu

(c) Cara generasi pada hari ini mengekalkan kedaulatan negara
F1– memiliki ilmu pengetahuan
F2– memiliki kemahiran/kepakaran dalam bidang teknologi
F3– mempunyai perasaan cinta akan tanah air
F4– sedia berkorban untuk negara
F5– sedia mempertahankan tanah air
F6– memupuk perpaduan kaum
F7– sentiasa berusaha untuk untuk mencapai kemajuan
F – Memajukan ekonomi negara

7. Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan
menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu.
(a) Terangkan faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara [8 markah]
(b) Jelaskan kesan imperialisme Barat di negara-negara Asia Tenggara [6 markah]
(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi pada hari ini dapat mengekalkan kedaulatan dan
kemerdekaan negara?

7 (a) F1- Kedudukan Asia Tenggara yang strategik terletak antara China dan India
F2- Kedudukan ini menarik minat barat kerana penguasaan tersebut dapat
menjamin pasaran yang luas
F3- Asia Tenggara juga kaya dengan bahan mentah
F4- Perindustrian di Eropah menyebabkan mereka memerlukanBahan mentah
F5- Mereka memerlukan pasaran yang baru
F6- penggunaan kapal wap membolehkan membolehkan muatan yang lebih banyak dan cepat
F7- pembukaan terusan Suez memendekkan perjalanan, selamat dan menjimatkan masa
F8- Penciptaan telegraf memudahkan perhubungan antara pegawai dengan tanah jajahan dengan lebih cepat dan berkesan
F9- Persaingan antara kuasa kuasa barat menjadikan Asia Tenggga sasaran mereka
F10- Semakin luas jajahan mereka semakin tinggi sanjungan dan melambangkan kekuatan dan kekayaan
F11- Slogan beban orang putih yang digunakan oleh British dan Belanda mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun
F12-Bagi Perancis mereka bertanggungjawab untuk menyebar dan mentamadunkan orang timur
F13-Mubaligh Kristian berpendapat mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian Kepada penduduk tanah jajahan

(b) Kesan kedatanan kuasa imperialis
F1- Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah- wilayah di tanah jajahan
F2- Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan
F3- Pelaksanaaan pentadbiran melalui biro ( jabatan )
C3a-seperti jabatan kesihatan, perhutanan dan pelajaran
F4- Perlantikan pegawai barat sebagai ketua biro
F5- Pengenalan undang –undang barat dan sistem kehakiman barat
F6- Sistem pemerintahan tradisional merosot
F7- Institusi raja tersingkir dan jawatan pembesar tradisional peringkat pusat terhapus
F8- Pengaruh golongan agama merosot
F9- Fungsi raja sebagai penaung sami Buddha telah diambil alih oleh undang
F10- Memperkenalkan sistem pungutan cukai
F11- Pembahagian pentadbiran kepada pusat
F12- Muncul golongan baru
F13- Terdiri daripada pentadbir yang empunyai kedudukan dalam birokrasi moden
F14- Berdasarkan tahap pendidikan mereka
F15- Pengenalan sistem Residen
F16- Penasihat yang diletakkan di bawah pengawasan Gabenor Negeri – Negeri Selat

(c) F1- Semangat setia negara
F2- Sanggup berkorban untuk bangsa
F3- Sifat bekerjasama
F4- Sikap tolong menolong antara pemimpin dengan pengikut
F5- Sifat berdisiplin
F6- Gigih berusaha
F7- Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang baik
F8- Kekurangan ilmu menyebabkan perjuangan gagal
F9- Penggunaan senjata moden penting dalam Perjuangan

8. Salah satu ciri asas pembinaan negara dan bangsa ialah adanya perlembagaan bertulis.

(a) Jelaskan aspek-aspek persamaan antara Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor (1895) dan
Undang-undang Tubuh Negeri Terengganu (1911).
[8 Markah]
(b) Terangkan bidang kuasa Yang DiPertuan Besar, Undang, Lembaga dan Buapak dalam
sistem pemerintahan di Negeri Sembilan.
[6 Markah]
(c) Pada pandangan anda, apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi kepada
sesebuah negara?
[5 Markah]

8 (a) Persamaan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor (1895) dengan
Undang-undang Tubuh Negeri Terengganu (1911).
Undang – undang Tubuh Kerajaan Johor
F1- Menjadi negeri Melayu pertama yang mempunyai perlembagaan bertulis.
F2- Johor mempunyai perlembagaan bertulis yang dikenali sebagai Undang-undang Tubuh
Kerajaan Johor.
F3- Berunsur demokrasi dan pemerintahan Raja berpelembagaan.
F4- Mengiktiraf orang Melayu sebagai rakyatnya.
F5- Agama Islam sebagai agama rasmi
F6- Mengukuhkan keturunan Sultan sebagai pewaris takhta
F7- Berbangsa Melayu, lelaki, beragama Islam
F8 - Raja berhak memilih Menteri Besar
F9 - Naib Menteri Besar ditentukan oleh Jemaah Menteri dengan perkenan Sultan
F10- Memperuntukkan dua badan pemerintah iaitu Majlis Mesyuarat Negeri
dan Jemaah menteri
F11- Pentadbiran negeri dilarang sama sekali drp diserahkan kepada orang lain.
F12- Pegawai-pegawai yang dilantik mestilah taat setia kepada raja dan kerajaan
Johor Undang undang Tubuh Kerajaan Trengganu
F13- Kedudukan yang istimewa kepada agama Islam
F14- Pemerintahan bercorak Raja Beperlembagaan
F15- Pemerintah mestilah beragama Islam, bangsa Melayu dan waris sultan
F16- Sultan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan
F17- Menteri yang menganggotai Mesyuarat Kerajaan mestilah beragama Islam,
Melayu dan rakyat negeri
F18- Mengakui taat setia kepada sultan dan kerajaan
F19- Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai oleh Menteri Besar dilantik oleh Sultan
F20- Jemaah Menteri berhak melantik Naib Menteri Besar
F21- Waris Sultan dan Menteri dilarang menyerahkan negara kepada kuasa lain

(b) Bidang kuasa Yang DiPertuan Besar, Undang, Lembaga dan
Buapak dalam sistem pemerintahan di Negeri Sembilan.
F- Yamtuan Besar ialah pemerintah tertinggi tetapi tidak berhak melantik pembesar
F2- Undang ialah ketua pentadbiran peringkat ”Luak” (daerah)
F3- Terdapat 4 Undang Luak iaitu Sg. Ujong, Rembau, Jelebu dan Johol
F4- Berhak memutuskan pelantikan Yang DiPertuan Besar/ Yamtuan Besar
F5- Lembaga ialah ketua suku anggota masyarakat
F6- bertanggungjawab terhadap suku masing-masing
F7- Berkuasa memilih individu untuk jawatan Undang
F8- Buapak ialah ketua Perut (setiap Perut dianggotai oleh Anak Buah)
F9- Menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah khususnya mengenai adat

(c) F1 – Melicinkan pentadbiran
F2 – Rakyat memilih pemimpin
F3 – Mewujudkan keamanan/aman makmur
F4 – Menjamin kerajaan yang adil
F5 – Mewujudkan perpaduan kaum
F6 – Meningkatkan ekonomi negara
F7 – Mengamalkan kebebasan memilih kerajaan yang bertanungjawab
F8 – Rakyat bebas bersuara9 (a) Usaha memartabatkan bahasa kebangsaan
F1- Termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
F2- Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
H2a-Memartabatkan bahasa kebangsaan
H2b-Untuk menjamin perpaduan rakyat di Tanah Melayu
F3- Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada 1956
H3a-Usaha memajukan bahasa Melayu
F4- Pelancaran ‘Minggu Bahasa’ dan ‘Bulan Bahasa’ menggalakkan penggunaan bahasa Melayu.
H4a-Slogan ‘Bahasa Jiwa Bangsa’
F5- Penubuhan sekolah menengah Melayu sebagai bahasa pengantar
C5a-Sekolah Alam Shah, Sekoalh Sri Puteri dan Sekolah Sultan Abdul Halim
F6- Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada 1967
F7- Tahun 1970, bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat
F8- Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, 1977 membuktikan bahasa Melayu mampu
menjadi bahasa ilmu
F9- Tahun 1982, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan
bahasa Inggeris.
F10- Tahun 1990, bahasa Melayu digunakan di mahkamah

(b) F1- Lahir daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan
F2- Menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia
F3- Bertujuan memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan
F4- Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan
F5- Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan
F6- Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kerohanian
F7- Mempertingkat kualiti kehidupan seimbang dengan pembangunan sosioekonomi
F8- Tiga prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan
H8a-Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
H8b-Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima
H8c- Islam sebagai unsur yang terpenting

(c) F1- Penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideologi
F2- Dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat
F3- Tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum
F4- Memberi peluang seluas-luasnya bagi mereka yang berminat
F5- Di sekolah, sukan merupakan aktiviti sekolah yang sangat digalakkan
F6- Penubuhan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM)
F7- MSSM ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan
F8- Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali
F9- SUKMA dapat mengeratkan perpaduan antara kaum
F10- SUKMA dapat mengeratkan hubungan antara negeri
F11-Dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pemain, penonton dan penggiat sukan

No comments:

Post a Comment