Tuesday, September 1, 2009

BIOLOGY'S TIPS FROM CG ZAIM MML

1. Jawab sekurang-kurangnya 10 set soalan objektif
2. Kembangkan minda dengan menulis semua maklumat yang ada didalam jawapan, jangan hanya hendak betul sahaja.
3. Teknik menjawab essei perlu mendapat bantuan daripada guru.

*Markah selesa untuk kertas 1 ialah 38-43

No comments:

Post a Comment