Sunday, December 6, 2009

SPOT ??Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah : From ordinaryguy92

Pendidikan Al Quran As Sunnah
- Adab berfikir
- Adab di tempat rekreasi
- Al Quran sebagai mukjizat
- Nuzul quran
- Kelebihan menuntut ilmu
- Iman & jihad
- Konsep ibadat
- Iktibar daripada sejarah
- Wasiat luqman Al Hakim
- Kecemerlangan iman asas kejayaan
- Adab musafir
- Adab jual beli
- Adab berjuang
- Ayat makiyyah dan madaniyyah
- Kerajaan Bani umaiyyah
- Berpegang dgn Alquran dan Assunnah
- Zina/qazaf/li’an
- Nur & Hidayah
- Kelebihan orang beriman
- Keagungan Allah

3 comments: