Thursday, November 26, 2009

The Road Not Taken : Pilihan kursus ke IPTA

A2520
DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK #
06 Semester

B2401
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM SERTA TEKNOLOGI
06 Semester

B2402
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK SERTA TEKNOLOGI
06 Semester

B2403
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL SERTA TEKNOLOGI
06 Semester

B2410
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
06 Semester

B2420
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK
06 Semester

B2430
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
06 Semester

B2801
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
06 Semester

C2420
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK
06 Semester

C2425
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
06 Semester

C2430
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
06 Semester

C2432
DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN
06 Semester

C2801
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
06 Semester

D2031
DIPLOMA SAINS KEJURURAWATAN
06 Semester

D2032
DIPLOMA RADIOGRAFI
06 Semester

D2033
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
06 Semester

D2150
DIPLOMA TESL
06 Semester

D2210
DIPLOMA PERAKAUNAN
06 Semester

D2221
DIPLOMA PENGAJIAN BANK
06 Semester

D2222
DIPLOMA PENGAJIAN INSURANS
06 Semester

D2223
DIPLOMA KEWANGAN
06 Semester

D2224
DIPLOMA PEMASARAN
06 Semester

D2225
DIPLOMA PERDAGANGAN ANTARABANGSA
06 Semester

D2231
DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
06 Semester

D2405
DIPLOMA REKABENTUK PERINDUSTRIAN
06 Semester

D2432
DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN
06 Semester

D2600
DIPLOMA UNDANG-UNDANG
06 Semester

D2701
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH)
06 Semester

D2702
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN)
06 Semester

D2703
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA & KESUSASTERAAN ARAB)
06 Semester

D2704
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH)
06 Semester

D2705
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AL QURAN & AL SUNNAH)
06 Semester

D2706
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (PENTAD ISLAM)
06 Semester

D2801
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
06 Semester

D2802
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA )
06 Semester

E0001
ASASI SAINS
02 Semester

E0150
ASASI TESL#
02 Semester

E0400
ASASI KEJURUTERAAN
02 Semester

E0600
ASASI UNDANG-UNDANG
02 Semester

E0601
ASASI UNDANG-UNDANG
03 Semester

E2000
DIPLOMA SAINS
06 Semester

E2001
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN
06 Semester

E2031
DIPLOMA KEJURURAWATAN
06 Semester

E2033
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
06 Semester

E2034
DIPLOMA PEMULIHAN CARAKERJA
06 Semester

E2035
DIPLOMA FISIOTERAPI
06 Semester

E2036
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN
06 Semester

E2037
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN
06 Semester

E2041
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL
06 Semester

E2042
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN
06 Semester

E2043
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN
06 Semester

E2044
DIPLOMA MIKROBIOLOGI
06 Semester

E2045
DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER
06 Semester

E2054
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG
06 Semester

E2060
DIPLOMA FARMASI
06 Semester

E2111
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA#
06 Semester

E2112
DIPLOMA SENI MUZIK#
05 Semester

E2121
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAYAR)#
06 Semester

E2122
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN SENI LAYAR)#
06 Semester

E2123
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAKON)#
06 Semester

E2124
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN SENI)#
06 Semester

E2130
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA#
06 Semester

E2201
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT
06 Semester

E2210
DIPLOMA PERAKAUNAN
06 Semester

E2211
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
06 Semester

E2220
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
06 Semester

E2221
DIPLOMA PENGURUSAN BANK
06 Semester

E2222
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURAN)
06 Semester

E2226
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN
06 Semester

E2227
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)
06 Semester

E2230
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM
06 Semester

E2240
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL
06 Semester

E2241
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN
06 Semester

E2242
DIPLOMA SENI KULINARI
06 Semester

E2243
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
06 Semester

E2250
DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI PEJABAT
06 Semester

77 E2260
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN#
06 Semester

E2300
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA)#
08 Semester

E2302
DIPLOMA SENI BINA LANSKAP#
06 Semester

E2303
DIPLOMA UKUR BANGUNAN#
06 Semester

E2304
DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN#
06 Semester

E2310
DIPLOMA BANGUNAN
06 Semester

E2320
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH
06 Semester

E2330
DIPLOMA UKUR BAHAN
06 Semester

E2340
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH#
06 Semester

E2350
DIPLOMA SAINS GEOMATIK
06 Semester

E2351
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM)
06 Semester

E2352
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI)
06 Semester

E2410
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
06 Semester

E2412
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHIDMAT BANGUNAN & PENYELENGGARAAN)
06 Semester

E2413
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN)
06 Semester

E2421
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
06 Semester

E2424
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATAN)
06 Semester

E2425
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK)
06 Semester

E2430
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
06 Semester

E2440
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA
06 Semester

E2810
DIPLOMA SAINS KOMPUTER
06 Semester

E2820
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF
06 Semester

E2821
DIPLOMA SAINS AKTUARI
06 Semester

E2822
DIPLOMA STATISTIK
06 Semester

G2051
DIPLOMA PERIKANAN
06 Semester

J2410
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
06 Semester

J2425
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK INDUSTRI)
06 Semester

J2430
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
06 Semester

J2441
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA (LOGI PROSES)
06 Semester

J2810
DIPLOMA SAINS KOMPUTER
06 Semester

M0010
ASASI SAINS HAYAT
02 Semester

M0020
ASASI SAINS FIZIKAL
02 Semester

M0300
ASASI ALAM BINA
02 Semester

M0700
ASASI PENDIDIKAN ISLAM
04 Semester

M0701
ASASI SYARIAH
04 Semester

M0702
ASASI USULUDDIN
04 Semester

M0709
ASASI PENGAJIAN ISLAM DENGAN SAINS
04 Semester

P0050
ASASI SAINS PERTANIAN
03 Semester

P2050
DIPLOMA PERTANIAN
06 Semester

P2051
DIPLOMA PERIKANAN
06 Semester

P2052
DIPLOMA PERHUTANAN
06 Semester

P2053
DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN & PETERNAKAN
06 Semester

P2055
DIPLOMA PENGURUSAN PERLADANGAN MAKANAN
06 Semester

Q0070
TAMHIDI PERGIGIAN
2 Semester

Q0080
TAMHIDI PERUBATAN
2 Semester

Q0210
TAMHIDI PERAKAUNAN DAN MUAMALAT
2 Semester

Q0601
TAMHIDI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
2 Semester

Q0800
TAMHIDI SAINS DAN TEKNOLOGI
2 Semester

R2404
DIPLOMA KEJURUTERAAN KOMPUTER
06 Semester

R2420
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK
06 Semester

R2423
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK
06 Semester

R2427
DIPLOMA KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK
06 Semester

R2432
DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN
06 Semester

R2433
DIPLOMA KEJURUTERAAN METALURGI
06 Semester

T2270
DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI
06 Semester

T2271
DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN)
06 Semester

T2300
DIPLOMA SENIBINA#
06 Semester

T2310
DIPLOMA UKUR TANAH
06 Semester

T2320
DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH
06 Semester

T2330
DIPLOMA UKUR BAHAN
06 Semester

T2340
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH
06 Semester

T2410
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
06 Semester

T2421
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
06 Semester

T2422
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERHUBUNGAN)
06 Semester

T2423
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK)
06 Semester

T2425
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
06 Semester

T2430
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
06 Semester

T2431
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AERONAUTIK)
06 Semester

T2811
DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
06 Semester

T2812
DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA)
06 Semester

Y0010
ASASI SAINS HAYAT
04 Semester

Y0020
ASASI SAINS FIZIKAL
04 Semester

Y0030
ASASI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU
04 Semester

Y0031
ASASI KEJURURAWATAN
04 Semester

Y0060
ASASI FARMASI
04 Semester

Y0070
ASASI PERGIGIAN
04 Semester

Y0080
ASASI PERUBATAN
04 Semester

Y0140
ASASI SAINS KEMANUSIAAN
04 Semester

Y0150
ASASI BAHASA INGGERIS
04 Semester

Y0151
ASASI BAHASA ARAB
04 Semester

Y0200
ASASI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN
04 Semester

Y0300
ASASI SENI BINA DAN REKA BENTUK ALAM SEKITAR
04 Semester

Y0400
ASASI KEJURUTERAAN DAN SAINS KOMPUTER
04 Semester

Y0600
ASASI UNDANG-UNDANG
04 Semester

Y0707
ASASI ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU
04 Semester

Z0220
ASASI PENGURUSAN SUMBER PERTAHANAN#
02 Semester

Z0440
ASASI SAINS KEJURUTERAAN PERTAHANAN#
02 Semester

Z0880
ASASI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN#
02 Semester

1 comment:

  1. de codes represen wat universities?????????

    ReplyDelete