Friday, October 16, 2009

Tajuk Fokus Prinsip Akaun : Analisis Soalan TRIAL SPM 2009

1. DOKUMEN
2. PERKONGSIAN (PEMBUBARAN)
3. TITIK PULANGAN MODAL
4. REKOD TIDAK LENGKAP (ANALISIS)
5. PENYATA PENYESUAIAN BANK
6. SUSUT NILAI, PERUNTUKAN SUSUT NILAI, PELARASAN PELUPUSAN ASET
7. TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN
8. HUTANG LAPUK, PERUNTUKAN HUTANG RAGU

*Sumber ini diperoleh dari Seminar Perinsip Akaun yang disampaikan oleh CgNarzuki....

No comments:

Post a Comment